Granollers 93 860 00 99 · L'H* 93 337 19 62

Estudios
SEGURETAT PRIVADA
 •  Presentació
IDIOMES
  • Anglès
  • Alemany
TIC
  • Ofimàtica
EMPRESA
  • Empresa
SEGURETAT PRIVADA
  • Seguretat privada
DEA
  • Desfibril•lador Extern Automàtic

Inverteix en el teu Futur!
Matrícula oberta

Seguretat Privada:

ENAE, centre de Formació Acreditat pel Institut de Seguretat Pública i Privada de la Generalitat de Catalunya (Mossos d'esquadra) per a la impartició dels cursos de Seguretat Privada.

Disposem de professorat amb àmplia experiència en seguretat privada i en CFSE, acreditats per la Direcció general de la Policia (Ministeri de l'Interior).

Oferim des de cursos de capacitació per accedir a un lloc laboral de controlador d'accessos, fins a cursos de reciclatge en diferents àrees relacionades amb la seguretat privada. A continuació, es mostra l'oferta programada per als propers mesos:

  • "Controlador d'Accessos"

  • "Seguretat en Grans Superfícies"

  • "Seguretat en Centres Hospitalaris"

  • "Seguretat en Edificis Públics"

  • "Escàner i Seguretat Aeroportuària"

  • "ACUDA i custòdia de claus"

  • "Mesuras de Prevenció, Control i Actuació en grans esdeveniments"

  •  "Curs de "Recuperació TIP"

  •  "Vigilant de seguretat"

  •  "Escorta"


Per donar per formalitzada la inscripció és imprescindible l'emplenament de totes les dades que apareixen en el formulari i el PAGAMENT DE LA TAXA que dóna dret al curs (veure més a baix), per a això és necessari que en el moment de realitzar la TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA es faci constar el nom i els cognoms del candidat com a informació per al destinatari.

CCC per al pagament de la taxa (Catalunya Caixa): 2013 0978 10 0200447428

Altres mitjans: Es pot formalitzar la matrícula presentant el DNI de l'interessat i abonant la taxa en la secretaria del centre.

  CONTACTE     DOCUMENTS RELACIONATS
 

Conchi Aguirre

 
 

Responsable de l'àrea de Seguretat.

   
 

conchi@paucasals.com

   
 

Telf:93 860 00 99